EKOLOGISKT LEDARSKAP


Möt framtidens behov.

Odla helhetstänk och hållbarhet i din organisation.

För hållbar utveckling av ledarskap och organisation

Förutsättningar för ledning och styrning av verksamhet karaktäriseras i dag av snabba skiften, förändringar och omstruktureringar. För dig som är ledare ställs nu ännu högre krav och kompetenser beträffande god kommunikation  och handlingskraft. Din förmåga att styra resurserna i rätt riktning sätts på prov. Det relationella kapitalet  som du i din ledaroll utvecklar lägger grunden för hållbar utveckling i organisationen.              

I organisationen påverkar alla dess delar kontinuerligt varandra. Det ekologiska synsättet  lyfter fram ömsesidigheten i organisationens interna  liv. Vi menar att företagets ekonomi och ekologi flyter ihop i en cirkulär rörelse där människan är motorn.. Vår konsultation hjälper företag och ledare att utforska samband och sammanhang, mönster och möjligheter som leder till hållbar användning av alla resurser. Vår konsultation tar sin utgångspunkt från den systemiska, relationella referensramen och praktiken. 

COACHING


Bli en av de hundratals ledare som med hjälp av våra skräddarsydda coachingsprocesser tagit sitt ledarskap till högre höjder.

LEDARUTVECKLING


Vi arbetar annorlunda med samskapande learning-labs. Vi tror att det mesta sker på jobbet men vi kan inspirera och ge input på vägen.

WORKSHOPS

                                     

  Herlitz Consulting faciliterar företagsinterna work-shops med hjälp av samtal som gör skillnad i er verksamhet. Vi utbildar  även i metoder.

ENGAGEMANG

Herlitz Consulting med 30 år av organisationskonsultation i bagaget.

Engangemanget i våra kunders situation och behov belyses bäst av att nöjda uppdragsgivare har återkommit under åren med förnyat förtroende för  Herlitz Consulting.

"Att våra kunder lyckas i sina åtaganden är det viktigaste för oss."

MISSION

Herlitz Consulting mission är att  kunna bidra till en hållbar transformation av företagskultur som i vår mening betyder ett ekologiskt sätt att förvalta alla resurser.

Ekologiskt synsätt på ledarskapet erbjuder ett alternativ till gamla strukturer